सम्पर्क

सबैकोसमाचार मिडिया प्रा.लि
धुलिखेल,काभ्रे, नेपाल
मो. : ९८०८२४९८६४
मो. : ९८६०१०८२०६
इमेल: info@sabaikosamachar.com
इमेल: sabaikosamachar@gmail.com
वेब : www.sabaikosamachar.com